Archiwalne wiadomości i dokumenty:

Zebranie GSOS - (Dodano: 11.01.2012)

Zarząd Górnośląskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia zaprasza członków i chętnych do przystąpienia na Walne Zebranie Robocze Członków, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2012 roku o godzinie 10,00 w Bytomiu w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych przy ulicy Żeromskiego 26.

Jednym z tematów spotkania będzie przedstawienie oferty Brokerskiego Biura Ubezpieczeń "Regis - mediator" z Koszalina specjalizującego się w ubezpieczaniu OSK. Dla członków Stowarzyszenia z opłaconymi składkami będzie możliwość zawarcia umów ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz pracowniczego typu P Plus. Zarząd ocenia ofertę jako bardzo korzystną. Będzie również omawiana sprawa szkolenia, dla członków Stowarzyszenia, dotyczącego nowej ustawy o kierujących w zakresie zobowiązań kierowników OSK wobec Starostw. W razie pytań proszę o kontakt. Deklaracje członkowskie można pobrać z naszej strony.

Porządek obrad

Gorąco zapraszam
Przewodniczący
Piotr Drapa

Zebranie GSOS - (Dodano: 11.09.2011)

Walne Zebranie Robocze Członków Stowarzyszenia, odbędzie się w dniu 22 września 2011 roku o godzinie 19:30 w Bytomiu przy ulicy Żeromskiego 26 w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

Gorąco zapraszam
Przewodniczący
Piotr Drapa

This template downloaded form free website templates