Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa: (format pdf)

 • Z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców
  poz. 2283 poz. 1324
 • Z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
  poz. 2283 poz. 2283
 • Z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
  poz. 1584 poz. 1584
 • Z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
  poz. 0280 poz. 0280
 • Z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
  poz. 0232 poz. 0232a poz. 0232 poz. 0232b
 • Z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
  poz. 0231 poz. 0231
 • Z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
  poz. 0251 poz. 0251

Inne:


 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami
  rozporządzenie
This template downloaded form free website templates