Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa: (format pdf):

  • Z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców, poz.1234
  • Z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, poz. 2283
  • Z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, poz. 1584
  • Z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, poz. 0280
  • Z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, poz. 0232a , poz. 0232b
  • Z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, poz. 0231
  • Z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, poz. 0251
  • Z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców